Regulamin serwisu PMSOCHO.COM

Serwis internetowy PMSOCHO.COM jest prowadzony przez:

PMSOCHO Piotr Majcher
Kąty 69; 96-500 Sochaczew
NIP: 8371441286

dalej nazywany „Sprzedającym” lub „Administratorem”.

Każda osoba korzystająca z serwisu to „Klient” lub „Użytkownik”.

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów (kursy video) i usług szkoleniowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Kupujący, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

5. Zamówienia dotyczące kursów video mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dodanie wybranego towaru do „koszyka”.

6. Realizacja zamówienia dotyczącego kursów video następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy za pośrednictwem klasycznego przelewu bankowego lub  przez system płatności elektronicznych Przelewy24.

Serwis PMSOCHO.COM korzysta z aplikacji „Wirtualny Koszyk” firmy DialCom24 Sp. z o.o. Aplikacja służy do sprzedaży wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej. Dane podawane za pośrednictwem aplikacji „Wirtualny Koszyk” są przetwarzane w celu realizacji zamówienia przez firmę DialCom24 Sp. z o.o zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Kupujący powinien przekazać dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedającemu.

8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od metody płatności wybranej przez Kupującego.

9. Zakupiony towar (kursy video) wysyłany jest bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie kodów dostępu do platformy z kursami video na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub na adres poczty elektronicznej z którego zostało złożone zamówienie.

10. Usługi szkoleniowe oferowane przez sprzedającego wymagają zawarcia osobnej umowy ustnej lub pisemnej. Ceny usług szkoleniowych ustalane i negocjowane są indywidualnie w przypadku każdego zamówienia.

11. W przypadku chęci zakupu usług szkoleniowych, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, poprzez pocztę elektroniczną albo telefonicznie.

12. Ceny usług szkoleniowych opublikowane na stronach serwisu PMSOCHO.COM mają charakter orientacyjny. Ostatecznie ceny usług szkoleniowych są przedstawiane kupującemu w formie oferty przesyłanej na adres poczty elektronicznej.

13. Złożenie Zamówienia lub zapisanie do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia i przyszłych Zamówień.

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

Sprzedający dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

Sprzedający informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

14. Sprzedający nie ma obowiązku sprawdzania danych zamieszczonych przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia i braku kontaktu ze strony sprzedającego, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym za pomocą formularza kontaktowego, poprzez pocztę elektroniczną albo telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji.

15. Ponieważ Produkty (kursy video) dostarczane są do Klienta w wersji elektronicznej (ESD), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jedynie przed otrzymaniem Produktu. W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy o tym niezwłocznie powiadomić sprzedającego. W przypadku usług szkoleniowych warunki odstąpienia od umowy określane są w przypadku każdego zamówienie w osobnej umowie zawieranej pomiędzy sprzedającym a kupującym.

16. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej pmsocho@pmsocho.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Kupujący ma prawo do skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php)

19. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

20. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

21. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) tag LinkedIn – w celu zarządzania reklamami na portalu LinkedIn i prowadzenia działań remarketingowych,

c) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.