Excel - biznes (średnio zaawansowany)

Najczęściej wybierane szkolenie.
Odpowiednie dla większości osób.
Przekrojowe i elastyczne.

2 dni (16-18h lekcyjnych) - 650zł netto/os.

Najbliższy termin: 15-16.03.2018
Szkolenie Excel na poziomie średnio zaawansowanym.

Jest odpowiednie dla większości użytkowników i zakłada, że znasz już podstawy czyli potrafisz sporo rzeczy w Excelu ale chcesz wiedzieć więcej i robić wszystko sprawniej.

W trakcie szkolenia:

 • Nauczysz się sprzątać i naprawiać dane otrzymane od innych.
 • Poznasz i przećwiczysz bardziej zaawansowane metody filtrowania i sortowania.
 • Zobaczysz jak analizować dane przy pomocy najróżniejszych funkcji, formuł i tabel przestawnych.
 • Nauczysz się prezentować wyniki stworzonych analiz na wykresach zwykłych i przestawnych.
 • Na wielu praktycznych zadaniach i ćwiczeniach utrwalisz zdobytą wiedzę.
Dostaniesz solidną porcję informacji!
Przygotowanie danych do analizy
 • Poprawne wprowadzanie danych do Excela
 • Znajdowanie i oznaczanie niepoprawnych danych
 • Poprawianie danych przy użyciu mechanizmu znajdź/zamień
 • Poprawianie liczb przechowywanych jako tekst
 • Praca z komentarzami
 • Usuń duplikaty
 • Wypełnianie błyskawiczne
Sortowanie
 • Szybkie sortowanie
 • Sortowanie według kilku kryteriów
 • Sortowanie według kolorów komórki i czcionki
Filtrowanie
 • Włączanie i wyłączanie filtra
 • Filtrowanie tekstu
 • Filtrowanie liczb
 • Filtrowanie dat
 • Filtrowanie według kolorów
Formatowanie warunkowe
 • Reguły wyróżniania komórek
 • Reguły pierwszych/ostatnich
 • Paski danych i skale kolorów
 • Zestawy ikon
Graficzna prezentacja danych
 • Przygotowanie danych do wykresów
 • Wstawianie wykresów
 • Modyfikowanie wykresów
Funkcje do analizy danych
 • Funkcje zaokrąglania
 • Funkcja SUMA.JEŻELI
 • Funkcja SUMA.WARUNKÓW
 • Funkcja LICZ.JEŻELI
 • Funkcja LICZ.WARUNKI
 • Funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIEPUSTYCH
 • Funkcje MIN.K i MAX.K
Funkcje do pracy z tekstem
 • Funkcje LEWY i PRAWY
 • Funkcja FRAGMENT.TEKSTU
 • Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY
 • Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
 • Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE
 • Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY
 • Mechanizm „Tekst jako kolumny”
 • Zagnieżdżanie funkcji
Funkcje do tworzenia inteligentnych formuł
 • Funkcja JEŻELI
 • Funkcja ORAZ
 • Funkcja LUB
 • Funkcja JEŻELI.BŁĄD
Funkcje do wyszukiwania wartości
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
 • Funkcje INDEX i PODAJ.POZYCJĘ
Funkcje do pracy z datami i czasem
 • Funkcja DATA
 • Funkcje ROK, MIESIĄC i DZIEŃ
 • Funkcja DZIŚ
 • Funkcja DZIEŃ.TYG
 • Funkcja DATA.RÓŻNICA
 • Funkcja DNI.ROBOCZE
Analiza danych przy pomocy tabel przestawnych
 • Wstawianie tabeli przestawnej
 • Zmienianie obliczeń wykonywanych w tabeli przestawnej
 • Formatowanie tabeli przestawnej
 • Filtrowanie i sortowanie w tabeli przestawnej
 • Wykorzystanie fragmentatorów do filtrowania tabeli przestawnej
Ochrona danych
 • Włączanie i wyłączanie ochrony arkusza
 • Włączanie i wyłączanie ochrony skoroszytu
 • Ustawianie haseł dla arkuszy i skoroszytów
Szkolenia otwarte

Warszawa, 15-16.03.2018, 650zł netto – zapisz się>>

Szkolenia zamknięte (na życzenie klienta)

Cena i termin są ustalane indywidualnie.
Szkolenie może odbyć się w mojej lokalizacji bądź w siedzibie klienta na terenie całej Polski.

Do szkolenia otrzymasz:

 • Pliki, które będą wykorzystywane na szkoleniu
 • Ćwiczenia dodatkowe, które będziesz mógł zrobić samodzielnie po szkoleniu
 • Krótki skrypt zawierający opisy wszystkich omawianych zagadnień i funkcji
 • Spis najważniejszych funkcji Excela
 • Spis najważniejszych skrótów klawiaturowych

Dodatkowo otrzymasz odpowiednio przygotowany zbiór linków do konkretnych filmów zamieszczonych na moim kanale na YouTube, przy pomocy których będzie można łatwo odświeżyć lub utrwalić wiedzę zdobytą na szkoleniu.

Poniżej możesz zobaczyć przykładowe filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=Cdw__zFsrkA