Zaznaczanie wartości które wystąpiły już wcześniej

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym filmie pokazuję jak zaznaczyć wartości, które wystąpiły już wcześniej. Pokazane rozwiązanie działa tak, że pierwsze wystąpienie wartości jest ignorowane ale kolejne wystąpienia są oznaczane (na przykład kolorem tła). Prezentuję dwa rozwiązania dla przypadku w której lista może zostać posortowana oraz dla przypadku gdy lista nie jest posortowana. Użyta/e …

Kopiowanie formatowania warunkowego z formułami

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak skopiować reguły formatowania warunkowego z jednego zakresu do innego znajdującego się w: w tym samym arkuszu, w innym arkuszu, w zupełnie innym pliku. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na jednym zakresie ustawionych jest wiele reguł formatowania warunkowego i chcielibyśmy aby takie same reguły …

Automatyczne kolorowanie (zaznaczanie) pierwszego wiersza w grupie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W dzisiejszym odcinku pokazuję jak wyróżnić kolorem pierwszy wiersz w każdej grupie wierszy. W kolumnie „Odbiorca” mam nazwy odbiorców. Dane są posortowane według tej kolumny. Zobaczysz jak ustawić kolor na całym wierszu w którym występuje po raz pierwszy dany odbiorca. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do …

Jak wyłączyć formatowanie warunkowe dla pustych komórek

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak sprawić aby puste komórki były ignorowane przez formatowanie warunkowe. Problemem jest to, że Excel bardzo często traktuje puste komórki jak 0 a sytuacja taka jest czasami bardzo niepożądana. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe, Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa …

Formatowanie warunkowe – osobne kryteria dla każdego wiersza

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Zobacz jak ustawić kolor na komórce jeśli wartość w niej jest pomiędzy dwiema innymi wartościami znajdującymi się w komórkach obok. I tak dalej dla dowolnej ilości wierszy 🙂 Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-640 – Formatowanie warunkowe – osobne …

Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla jednej kolumny i dla wielu kolumn

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

W tej części zobaczysz jak oznaczyć duplikaty (powtarzające się pozycje) w liście jednokolumnowej i w liście składającej się z wielu kolumn. Pokazuję rozwiązanie z kolumną pomocniczą oraz ambitniejsze bez kolumny pomocniczej. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-610 – Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla …

Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak ustawić kolor na dowolnej wartości jeśli występuje ona w danym wierszu więcej niż x razy. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-607 – Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu.xlsx  

Pokolorowanie dwóch osobnych komórek pod warunkiem wypełnienia ich obydwu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak automatycznie pokolorować dwie komórki jeśli w obu wpisane są jakieś wartości. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-597 – Pokolorowanie dwóch osobnych komórek pod warunkiem wypełnienia ich obydwu.xlsx  

Jak ustawić kolor na liczbach z ułamkami i bez ułamków

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak automatyczne ustawić kolor na liczbach całkowitych oraz inny kolor na liczbach z ułamkami. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe formuła Użyta/e funkcja/e: MOD   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-458 – Jak ustawić kolor na liczbach z ułamkami i bez ułamków.xlsx  

Tabliczka mnożenia do nauki z weryfikacją poprawności

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Tym razem pokazuję jak zbudować arkusz do nauki tabliczki mnożenia który oznacza poprawne odpowiedzi kolorem zielonym a niepoprawne czerwonym Użyty mechanizm: Blokowanie komórek, formatowanie warunkowe Użyta/e funkcja/e: ORAZ   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-452 – Tabliczka mnożenia do nauki z weryfikacją poprawności.xlsx