Excel – Jak szybko skopiować tabelkę w arkuszu 2000 razy

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym filmie zobaczysz jak szybko wykonać dowolną liczbę kopii tabelki/zakresu w arkuszu. Wykorzystuję „Pole nazwy” aby szybko zaznaczyć dowolny zakres komórek. Używam także formuły,a która skopiuje dane do zaznaczonego zakresu. Na koniec zamieniam formuły na wartości i pozbywam się pustych ciągów tekstowych przy pomocy filtra. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI Użyty …

Excel – Kwartał fiskalny, rok fiskalny i miesiąc fiskalny dla dowolnej daty

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak w programie Excel wyznaczyć dla dowolnej daty kwartał fiskalny, rok fiskalny lub miesiąc fiskalny. Przyjąłem zasadę, że rok fiskalny rozpoczyna się od września ale pokazane formuły są elastyczne i będą działały także w przypadku gdy początek roku fiskalnego jest w innym miesiącu. Użyta/e funkcja/e: ROK, …

Excel – Rozwiązanie konkursu – Czy wartość jest jedną spośród wielu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku rozwiązanie konkursu z odcinka 812. Wybranie zwycięzcy losowanie spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI, LUB, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI Użyty mechanizm:   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-814 – Rozwiązanie konkursu – Czy wartość jest jedną spośród wielu.xlsx  

Excel – Rozwiązanie konkursu – Czy wartość jest jedną spośród wielu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku rozwiązanie konkursu z odcinka 812. Wybranie zwycięzcy losowanie spośród wszystkich biorących udział w konkursie. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI, LUB, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI Użyty mechanizm:   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-814 – Rozwiązanie konkursu – Czy wartość jest jedną spośród wielu.xlsx  

Excel – Jak często (co ile dni) sprzedajemy dany produkt – funkcja MAKS.WARUNKÓW

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Tym razem zobaczysz jak sprawdzić co ile dni klienci kupują lub zamawiają produkty. Dla każdej transakcji sprzedaży wyznaczę datę wcześniejszej (poprzedniej) sprzedaży a następnie policzę ile dni minęło pomiędzy tymi dwiema datami. Mając liczbę dni oraz produkty buduję tabelę przestawną która policzy jaka jest średnia liczba dni (pomiędzy transakcjami) dla …

Excel – Pierwsze wystąpienie każdej wartości cz. 1 – łatwo i szybko

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak oznaczyć pierwsze wystąpienie każdej wartości w kolumnie. Mechanizm ten jest używany często przy pracy z duplikatami i unikatami, przy wyszukiwaniach lub liczeniu. Metoda, którą pokazuję w tym odcinku jest stosunkowo łatwa i bardzo popularna jest jednak nieefektywna przy dużych zbiorach danych. Jeśli szukasz efektywniejszej metody …

Excel – Pierwsze wystąpienie każdej wartości cz. 2 – trudniej ale efektywniej

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku ponownie pokazuję jak oznaczyć pierwsze wystąpienie każdej wartości w kolumnie. Mechanizm ten jest używany często przy pracy z duplikatami i unikatami, przy wyszukiwaniach lub liczeniu. Metoda, którą pokazuję w tym odcinku jest trudniejsza niż ta prezentowana w odcinku 801 ale jest za to o wiele efektywniejsza przy …

Excel – Czy data jest dniem roboczym

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak sprawdzić czy dowolna data to dzień roboczy czy dzień wolny. Wykorzystuję funkcję DNI.ROBOCZE, która liczy ile jest dni roboczych w dowolnym przedziale dat. Tym przedziałem będzie tylko jeden dzień 🙂 Dodatkowo funkcja DNI.ROBOCZE jest w stanie uwzględniać dowolne daty będące dniami wolnymi więc możemy także …

Jak sprawdzić wiele warunków jednocześnie – funkcja ORAZ, funkcja LUB

Piotr Majcher Excel 2 Comments

Jak sprawdzić wiele warunków jednocześnie? Funkcje ORAZ i LUB pomogą 🙂 Funkcja ORAZ potrafi sprawdzić czy wszystkie warunki (testy logiczne) są spełnione. Funkcja LUB sprawdza czy którykolwiek z podanych warunków jest spełniony. Obie funkcje w wyniku podają wartość PRAWDA albo FAŁSZ. Obie funkcje są tak samo zbudowane i potrafią sprawdzić …