Regulamin serwisu PMSOCHO.COM

Serwis internetowy PMSOCHO.COM jest prowadzony przez:

PMSOCHO Piotr Majcher
Kąty 69; 96-500 Sochaczew
NIP: 8371441286
mail: pmsocho(małpa)pmsocho.com
tel: +48 502 482 512

dalej nazywany „Sprzedającym” lub „Administratorem”.

Każda osoba korzystająca z serwisu to „Klient” lub „Użytkownik”.

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów (kursy video) i usług szkoleniowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Kupujący, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

5. Zamówienia dotyczące kursów video mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dodanie wybranego towaru do „koszyka”.

6. Realizacja zamówienia dotyczącego kursów video następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy za pośrednictwem klasycznego przelewu bankowego lub  przez system płatności elektronicznych Przelewy24.

Serwis PMSOCHO.COM korzysta z aplikacji „Wirtualny Koszyk” firmy DialCom24 Sp. z o.o. Aplikacja służy do sprzedaży wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej. Dane podawane za pośrednictwem aplikacji „Wirtualny Koszyk” są przetwarzane w celu realizacji zamówienia przez firmę DialCom24 Sp. z o.o zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Kupujący powinien przekazać dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedającemu.

8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od metody płatności wybranej przez Kupującego.

9. Zakupiony towar (kursy video) wysyłany jest bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie kodów dostępu do platformy z kursami video na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub na adres poczty elektronicznej z którego zostało złożone zamówienie.

10. Usługi szkoleniowe oferowane przez sprzedającego wymagają zawarcia osobnej umowy ustnej lub pisemnej. Ceny usług szkoleniowych ustalane i negocjowane są indywidualnie w przypadku każdego zamówienia.

11. W przypadku chęci zakupu usług szkoleniowych, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, poprzez pocztę elektroniczną albo telefonicznie.

12. Ceny usług szkoleniowych opublikowane na stronach serwisu PMSOCHO.COM mają charakter orientacyjny. Ostatecznie ceny usług szkoleniowych są przedstawiane kupującemu w formie oferty przesyłanej na adres poczty elektronicznej.

13. Złożenie Zamówienia lub zapisanie do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia i przyszłych Zamówień.

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

Sprzedający dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

Sprzedający informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

14. Sprzedający nie ma obowiązku sprawdzania danych zamieszczonych przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia i braku kontaktu ze strony sprzedającego, kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym za pomocą formularza kontaktowego, poprzez pocztę elektroniczną albo telefonicznie celem wyjaśnienia sytuacji.

15. Ponieważ Produkty (kursy video) dostarczane są do Klienta w wersji elektronicznej (ESD), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jedynie przed otrzymaniem Produktu. W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy o tym niezwłocznie powiadomić sprzedającego. W przypadku usług szkoleniowych warunki odstąpienia od umowy określane są w przypadku każdego zamówienie w osobnej umowie zawieranej pomiędzy sprzedającym a kupującym.

16. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej pmsocho@pmsocho.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Kupujący ma prawo do skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php)

19. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

20. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

21. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

b) tag LinkedIn – w celu zarządzania reklamami na portalu LinkedIn i prowadzenia działań remarketingowych,

c) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Polityka prywatności PMSOCHO.COM

 

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez
jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach mogę udostępnić Twoje dane, a także jakie masz
uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyłem, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 r.
(„RODO”).

Ilekroć poniżej jest mowa o danych, mam na myśli podane przez Ciebie dobrowolnie dane osobowe (imię, nick, adres e-mail) lub uzyskane przeze mnie z innych źródeł Twoje dane osobowe (np. lokalizacja, adres IP, zainteresowania).

 

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest PMSOCHO Piotr Majcher, Kąty 69, 96-500 Sochaczew, NIP: 8371441286
 2. Kontakt
  Proces administrowania danymi osobowymi nadzoruję osobiście. Możesz się ze mną skontaktować mailowo pod adresem pmsocho@pmsocho.com lub telefonicznie +48 502 482 512
 3. Kiedy przetwarzam Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe przetwarzam zawsze wtedy, gdy korzystasz z moich usług, na przykład kupujesz u mnie szkolenie lub kurs video, lub gdy bierzesz udział w organizowanych przeze mnie konkursach i akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do mnie ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzam Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzam również w przypadku, gdy wysyłam Ci informacje marketingowe  za pośrednictwem usługi „newsletter” jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej usługi.
 4. Jakie dane przetwarzam?
  Przetwarzam zarówno dane, które podałeś, jak i dane, które opracowałem samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przeze mnie innych narzędzi). Przetwarzam także dane podane mi przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z moich usług (pliki cookies). Dbam o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieram (minimalizacja danych).
 5. W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?
  Twoje dane przetwarzam przede wszystkim w celu  zawarcia i wykonania umowy na realizację szkolenia, w celu zawarcia umowy na zakup kursu video lub w celu dostarczania Ci usługi „newsletter” którą świadczę bezpłatnie.
  Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom.
  Twoje dane przetwarzam również w celu:
  – monitorowania Twojej aktywności na mojej stronie WWW (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przeze mnie narzędzi),
  – profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi i produkty, które mogą Cię zainteresować,
  – marketingu bezpośredniego moich produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
  – ustalenia, dochodzenia oraz obrony przeze mnie ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności
  Jeśli udzieliłeś mi  zgody, mogę wysyłać Tobie mój newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jeśli zdecyduję się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebrałem, poinformuję Cię o tym i poproszę o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.
 6. Na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. zawarcie i realizacja umowy, lub
  2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
  3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
  4. spełnienie przeze mnie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 7. Jak długo będę przetwarzać Twoje dane?
  Twoje dane będę przetwarzał najkrócej jak to możliwe. W przypadku usługi newsletter dopóki nie zrezygnujesz z te usługi. W przypadku zakupu szkoleń lub kursów video tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
 8. Komu udostępniam Twoje dane?
  Nie udostępniam Twoich danych osobowych innym podmiotom chyba, że jest to wymagane do realizacji umowy lub zamówienia.
  W przypadku usługi newsletter Twoje dane osobowe (adres e-mail oraz nick) są przechowywane na serwerze do którego dostęp ma firma hostingowa z której usług korzystam. W takim przypadku powierzam dane osobowe firmie hostingowej w określonym celu nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
 9. Jak chronię Twoje dane?
  Biorę pełną odpowiedzialność za dane osobowe, które mi powierzasz. Stosuję odpowiednie środki  bezpieczeństwa mające zapewnić poufność oraz ochronę przed niedozwolonym dostępem.
 10. Jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
  Masz prawo do uzyskania ode mnie informacji czy przetwarzam Twoje dane osobowe i w jaki sposób.
  Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przeze mnie Twoich danych, sprostowania ich lub uzupełnienia.
  Możesz w dowolnej chwili zażądać usunięcia przetwarzanych przeze mnie Twoich danych o ile nie muszę ich dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa.
  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać taką zgodę w dowolnej chwili.
  Masz prawo do otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzam.
  Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw poinformuj mnie o tym. Dodatkowo masz możliwość wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.