Excel – Jak dodać obrazek lub zdjęcie w komentarzu do komórki

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak dodać obrazek lub zdjęcie w komentarzu do komórki w Excelu.
Dodanie zdjęcia w komentarzu to bardzo ciekawy efekt, który pozwala zaprezentować grafikę bez umieszczania jej standardowo w arkuszu oszczędzając tym samym miejsce.

Obrazek będzie wyświetlany dopiero wówczas gdy użytkownik najedzie myszką na komórkę.

Po dodaniu zdjęcia w komentarzu można dodatkowo ustawić rozmiar wyświetlanej grafiki.

Miej także na uwadze, że w Excelu 365 możesz do komórki dodać komentarz i notatkę. Notatka w Excelu 365 to to samo co komentarz we wcześniejszych wersjach Excela!

Użyty mechanizm: Komentarz, Notatka, Skróty klawiaturowe

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-900 – Jak dodać obrazek lub zdjęcie w komentarzu do komórki.xlsx

 

Excel – Jak szybko uzupełniać tabelki – 5 sztuczek (skrótów)

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak szybko i efektywnie wprowadzać dane to tabelek w Excelu.

Niby prosta czynność ale znając sztuczki, które zaprezentuję będzie to czynność którą będziesz mógł wykonywać szybko i przyjemnie.
Zobaczysz jak:
00:00:29 Zatwierdzać wartość lub formułę i przechodzić do komórki w prawo
00:00:43 Wybrać wartość z listy rozwijanej nie tworząc jej!
00:01:08 Przepisać szybko wartość z komórki powyżej
00:01:28 Wstawić do komórki aktualną datę
00:01:47 Wejść do edycji komórki aby zmienić w niej wartość albo formułę

Użyty mechanizm: Skróty klawiaturowe

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-899 – Jak szybko uzupełniać tabelki – 5 sztuczek (skrótów).xlsx

 

Excel – Czy przedziały (liczb, dat, czasu) mają część wspólną (zazębiają się)

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym materiale zobaczysz jak sprawdzić czy przedziały liczb, dat, czasu mają część wspólną.

Dodatkowo zobaczysz także jak policzyć ile razy dane przedziały, zazębiają się z innym przedziałem (będącym kryterium).

Użyta/e funkcja/e: ORAZ, LICZ.WARUNKI

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-898 – Czy przedziały (liczb, dat, czasu) mają część wspólną (zazębiają się).xlsx

 

Excel – Zmiana wielkości liter (znaków) – WIELKIE, małe, Pierwsza Wielka, Jak w zdaniu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak zmieniać wielkość znaków w Excelu. Możesz zmieniać:
wszystkie znaki na wielkie,
wszystkie znaki na małe,
pierwszą literę w każdym wyrazie na wielką a pozostałe na małe
albo jeszcze inaczej jeśli trochę pokombinujesz 🙂

Użyta/e funkcja/e: LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY, LEWY, FRAGMENT.TEKSTU

Użyty mechanizm: Łączenie tekstów

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-897 – Zmiana wielkości liter (znaków) – WIELKIE, małe, Pierwsza Wielka, Jak w zdaniu.xlsx

 

Excel – Zaokrąglanie do wielokrotności ułamka, liczby, czasu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym materiale zobaczysz jak zaokrąglać w Excelu do wielokrotności dowolnych liczb (całkowitych lub ułamków).

Zaokrąglanie do wielokrotności różni się od standardowego zaokrąglania ponieważ zamiast liczby cyfr do których zaokrąglenie ma być wykonane podaje się wielokrotność.

Funkcja, którą pokazuję w tym odcinku zaokrągla do najbliższej wielokrotności w górę albo w dół.

Użyta/e funkcja/e: ZAOKR.DO.WIELOKR, CZAS

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-896 – Zaokrąglanie do wielokrotności ułamka, liczby, czasu.xlsx

 

Excel – Najwyższa i najniższa wartość dla wielu warunków MAKS.WARUNKÓW, MIN.WARUNKÓW

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak wyznaczyć najwyższą lub najniższą wartość warunkowo. Pokazuję rozwiązanie, które działa dla wielu kryteriów (warunków).

Użyta/e funkcja/e: MAKS.WARUNKÓW (MAXIFS), MIN.WARUNKÓW (MINIFS)

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-895 – Najwyższa i najniższa wartość dla wielu warunków MAKS.WARUNKÓW, MIN.WARUNKÓW.xlsx

 

Excel – Sumowanie i liczenie dla przedziałów (dat i liczb) LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak liczyć i sumować wartości dla przedziałów liczb lub dat uwzględniając wiele kryteriów.

Miej na uwadze, że w przypadku liczb możesz sprawdzać i sumować jednocześnie dane z tego samego obszaru.

Pokazuję jak liczyć lub sumować warunkowo dla przedziałów zapisując kryteria „na sztywno” wewnątrz formuły oraz jak liczyć lub sumować warunkowo dla przedziałów pobierając kryteria z komórek.

Użyta/e funkcja/e: LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-894 – Sumowanie i liczenie dla przedziałów (dat i liczb) LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW.xlsx

 

Excel – Jak wstawić entery (nowe wiersze) zamiast spacji, przecinków lub innych znaków

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczyć jak wstawić entery (nowe wiersze) w komórkach zamiast dowolnego znaku, na przykład spacji, przecinka czy myślnika.

Efekt taki możesz osiągnąć zarówno przy pomocy mechanizmu Znajdź/Zamień jak i przy pomocy formuły. Pokazuję obydwa rozwiązania.

Użyta/e funkcja/e: PODSTAW, ZNAK, KOD (SUBSTITUE, CHAR, CODE)

Użyty mechanizm: Znajdź/Zamień

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-893 – Jak wstawić entery (nowe wiersze) zamiast spacji, przecinków lub innych znaków.xlsx

 

Excel – Jak usunąć (zamienić) fragmenty z komórek na podstawie wartości z innych komórek

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak usunąć z komórek fragmenty (teksty, liczby) lub zamienić je na podstawie wartości znajdujących się w innych komórkach.

W takim przypadku nie sprawdzi się mechanizm Znajdź/Zamień ponieważ znajduje on tylko jedną wartość i zamienia ją na tylko jedną wartość.

Wykorzystuję więc funkcję PODSTAW, której jako argumenty można podać różne wartości z różnych komórek.

Użyta/e funkcja/e: PODSTAW

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-892 – Jak usunąć (zamienić) fragmenty z komórek na podstawie wartości z innych komórek.xlsx

 

Najważniejsze funkcje Excela (edycja 2020) – wyniki ankiety

Piotr Majcher Excel, Przemyślenia

Dlaczego ten wpis jest ważny?

Dzięki niemu będziesz wiedział, które funkcje Excela najczęściej i najbardziej pomagają, a co za tym idzie warto poznać je w pierwszej kolejności!

Wstęp

Poniższe analizy oraz wnioski powstały na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2020 roku. Udział w ankiecie był dobrowolny. Uczestnik ankiety mógł podać dowolną liczbę funkcji, które uznawał za najważniejsze w swojej pracy.

W ankiecie miała znaczenie kolejność podawania odpowiedzi. Funkcje wskazane w pierwszej kolejności były traktowane jako ważniejsze/częściej używane.
Każdej odpowiedzi przypisałem wagę. Funkcja podana jako pierwsza zdobywała 4pkt. Druga wskazana funkcja 3,6 itd. zgodnie z poniższą tabelką:

Pozycja odpowiedzi Punkty (waga)
1 4
2 3,6
3 3,2
4 2,8
5 2,4
6 2
7 1,6
8 1,2
9 0,8
10 0,4
11..100 0,3

Analizując dane brałem pod uwagę głównie punkty zdobyte przez daną funkcją a nie liczbę odpowiedzi oddanych na daną funkcję.

Ważność a popularność funkcji Excela

Można przyjąć, że Ważność funkcji = Popularność funkcji.

Najważniejsze funkcje Excela są jednocześnie najczęściej używane i na odwrót.

Taki wniosek nasuwa się na skutek analizy odpowiedzi. Ważność oddaje liczba punktów zdobytych przez daną funkcję w ankiecie. Jako popularność można przyjąć liczbę głosów oddanych na daną funkcję.

Ważność i popularność (liczba punktów i liczba głosów oddanych na daną funkcję) są bardzo mocno skorelowane: Współczynnik korelacji = 0,9683

Wyniki analizy

W ankiecie wzięło udział 488 osób.

Osoba wypełniająca ankietę podawała średnio 8 różnych funkcji.

Zdecydowana większość osób biorących udział w ankiecie dysponowała Excelem w wersji 2016 lub nowszej:

Wersja Excela Liczba ankietowanych Udział %
Excel dla Mac 2 0,41%
Excel dla Office 2007 10 2,05%
Excel dla Office 2010 27 5,53%
Excel dla Office 2013 38 7,79%
Excel dla Office 2016 120 24,59%
Excel dla Office 2019 71 14,55%
Excel dla Office 365 (Microsoft 365) 218 44,67%
Nie wiem jaką mam wersję 2 0,41%
Razem 488 100,00%


Prawie 90% osób biorących udział w ankiecie zadeklarowało co najmniej średni poziom zaawansowania:

Poziom wiedzy Liczba ankietowanych Udział %
Podstawowy 41 8,40%
Średnio zaawansowany 207 42,42%
Zaawansowany 177 36,27%
Ekspert 63 12,91%
Razem 488 100,00%

W ankiecie wskazano 147 unikatowych (różnych) funkcji – pierwsza grafika w tym poście.

Ranking TOP 50 najważniejszych funkcji Excela

Im większa czcionka tym większa ważność/popularność danej funkcji.

2020 - najważniejsze funkcje Excela - edycja 2020

Szczegółowe zestawienie dotyczące powyższej grafiki przedstawione jest poniżej.

Legenda:

Pozycja 2020 – miejsce uzyskane w rankingu na podstawie ankiety w 2020 roku

Punkty 2020 – liczba uzyskanych punktów przez daną funkcję

Liczba odpowiedzi – liczba głosów oddanych na funkcję

Pozycja 2017 – miejsce uzyskane w rankingu na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2017 roku

Zmiana 2017/2020 – zmiana w rankingu w stosunku do 2017 roku

Pozycja 2020 Nazwa PL Nazwa EN Punkty 2020 Liczba odpowiedzi Pozycja 2017 Zmiana 2017/2020
1 WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP 1289 376 1
2 JEŻELI IF 1225 367 2
3 SUMA SUM 693 245 3
4 LICZ.JEŻELI COUNTIF 633 246 4
5 SUMA.JEŻELI SUMIF 457 188 5
6 SUMA.WARUNKÓW SUMIFS 415 165 7 +1
7 INDEKS INDEX 328 145 6 -1
8 PODAJ.POZYCJĘ MATCH 317 150 8
9 JEŻELI.BŁĄD IFERROR 303 157 9
10 FRAGMENT.TEKSTU MID 244 137 10
11 LEWY LEFT 203 132 11
12 ORAZ AND 181 102 16 +4
13 SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT 141 106 15 +2
14 PRAWY RIGHT 140 70 12 -2
15 LICZ.WARUNKI COUNTIFS 131 72 14 -1
16 LUB OR 130 65 17 +1
17 ŚREDNIA AVERAGE 129 77 13 -4
18 SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL 114 63 19 +1
19 ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE 102 59 22 +3
20 X.WYSZUKAJ XLOOKUP 89 31 b.d. x
21 ZAOKR ROUND 82 56 23 +2
22 MAX MAX 81 62 20 -2
23 WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP 78 35 44 +21
24 ILE.NIEPUSTYCH COUNTA 72 55 34 +10
25 DZIŚ TODAY 71 60 21 -4
26 ZNAJDŹ FIND 64 52 32 +6
27 FILTRUJ FILTER 63 27 b.d. x
28 DATA DATE 60 45 18 -10
29 MIN MIN 57 48 24 -5
30 PRZESUNIĘCIE OFFSET 53 44 29 -1
31 LEN 52 45 25 -6
32 ZŁĄCZ.TEKST CONCAT 39 20 37 +5
33 UNIKATOWE UNIQUE 38 23 b.d. x
34 CZY.BŁĄD ISERROR 36 21 26 -8
35 TEKST TEXT 33 34 36 +1
36 WYSZUKAJ LOOKUP 30 13 50 +14
37 WARUNKI IFS 27 13 b.d. x
38 ADR.POŚR INDIRECT 26 22 74 +36
39 JEŻELI.ND IFNA 24 23 71 +32
40 PODSTAW SUBSTITUTE 24 23 27 -13
41 USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM 22 20 30 -11
42 ROK YEAR 22 31 41 -1
43 MIESIĄC MONTH 21 34 31 -12
44 CZY.LICZBA ISNUMBER 21 24 51 +7
45 ILE.LICZB COUNT 20 15 b.d. x
46 CZY.PUSTA ISBLANK 18 20 40 -6
47 PORÓWNAJ EXACT 18 12 78 +31
48 SORTUJ SORT 18 11 b.d. x
49 POŁĄCZ.TEKSTY TEXTJOIN 17 9 b.d. x
50 WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA 17 15 56 +6

b.d. – brak danych, nie pojawiła się w ankiecie z 2017 roku

x – nie ma odniesienia do ankiety z 2017 roku

Jak często głosowano na daną funkcję

Poniższe zestawienie pokazuje jak często ankietowani wskazywali daną funkcję.  Dla przykładu 77,05% wszystkich ankietowanych wymieniło WYSZUKAJ.PIONOWO jako jedną z najważniejszych funkcji Excela.

Legenda:

Pozycja 2020 – miejsce uzyskane w rankingu na podstawie ankiety w 2020 roku

Liczba odpowiedzi – liczba głosów oddanych na funkcję

% Liczba odpowiedzi – udział głosów oddanych na funkcję w stosunku do wszystkich głosów oddanych na wszystkie funkcje

% Liczba ankietowanych – udział osób wskazujących daną funkcję w ankiecie w stosunku to wszystkich osób wypełniających ankietę

Pozycja 2020 Nazwa PL Nazwa EN Liczba odpowiedzi % Liczba odpowiedzi % Liczba ankietowanych
1 WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP 376 8,83% 77,05%
2 JEŻELI IF 367 8,62% 75,20%
3 SUMA SUM 245 5,75% 50,20%
4 LICZ.JEŻELI COUNTIF 246 5,78% 50,41%
5 SUMA.JEŻELI SUMIF 188 4,42% 38,52%
6 SUMA.WARUNKÓW SUMIFS 165 3,88% 33,81%
7 INDEKS INDEX 145 3,41% 29,71%
8 PODAJ.POZYCJĘ MATCH 150 3,52% 30,74%
9 JEŻELI.BŁĄD IFERROR 157 3,69% 32,17%
10 FRAGMENT.TEKSTU MID 137 3,22% 28,07%
11 LEWY LEFT 132 3,10% 27,05%
12 ORAZ AND 102 2,40% 20,90%
13 SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT 106 2,49% 21,72%
14 PRAWY RIGHT 70 1,64% 14,34%
15 LICZ.WARUNKI COUNTIFS 72 1,69% 14,75%
16 LUB OR 65 1,53% 13,32%
17 ŚREDNIA AVERAGE 77 1,81% 15,78%
18 SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL 63 1,48% 12,91%
19 ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE 59 1,39% 12,09%
20 X.WYSZUKAJ XLOOKUP 31 0,73% 6,35%

Ranking tylko pierwszej odpowiedzi

Ciekawie wygląda analiza wyników ankiety, gdy pod uwagę zostanie wzięta tylko jedna funkcja – podawana jako pierwsza odpowiedź w  ankiecie. Funkcja podawana w ankiecie jako pierwsza była traktowana przeze mnie jako najważniejsza z najważniejszych 🙂

Na pierwszym miejscu (jako pierwsza odpowiedź w ankiecie) pojawiły się tylko 23 funkcje! Jeśli ranking byłby tworzony tylko na podstawie pierwszej odpowiedzi to wyglądałby on tak jak w poniższej tabeli.

Dla przykładu funkcja WSZUKAJ.PIONOWO została wskazana na pierwszym miejscu przez 36,27% wszystkich ankietowanych.

Legenda:

Pozycja 2020 – miejsce uzyskane w rankingu na podstawie ankiety w 2020 roku

Liczba odpowiedzi – liczba głosów oddanych na funkcję

% Liczba ankietowanych – udział osób wskazujących daną funkcję w ankiecie w stosunku to wszystkich osób wypełniających ankietę

Pozycja 2020 Nazwa PL Nazwa EN Ile razy pierwsze miejsce % Liczba ankietowanych
1 WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP 177 36,27%
2 JEŻELI IF 120 24,59%
3 SUMA SUM 75 15,37%
4 LICZ.JEŻELI COUNTIF 21 4,30%
5 SUMA.WARUNKÓW SUMIFS 15 3,07%
6 SUMA.JEŻELI SUMIF 12 2,46%
7 X.WYSZUKAJ XLOOKUP 12 2,46%
8 INDEKS INDEX 7 1,43%
9 PODAJ.POZYCJĘ MATCH 6 1,23%
10 SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT 6 1,23%
11 SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL 2 0,41%
12 WYSZUKAJ LOOKUP 2 0,41%
13 ZAOKR ROUND 2 0,41%
14 X.DOPASUJ XMATCH 1 0,20%
15 PORÓWNAJ EXACT 1 0,20%
16 AGREGUJ AGGREGATE 1 0,20%
17 ŚREDNIA AVERAGE 1 0,20%
18 WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP 1 0,20%
19 FILTRUJ FILTER 1 0,20%
20 JEŻELI.BŁĄD IFERROR 1 0,20%
21 WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA 1 0,20%
22 WARUNKI IFS 1 0,20%
23 POŁĄCZ.TEKSTY TEXTJOIN 1 0,20%

Wnioski

W Excelu jest ponad 450 różnych funkcji. W wynikach ankiety pojawiła się tylko 1/3 z nich.

Biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów to 20% (30 funkcji)  spośród 147 funkcji, które pojawiły się w ankiecie, zebrało 80% wszystkich głosów!

Powyższe 20%  stanowi niecałe 6,6% wszystkich funkcji dostępnych w Excelu 🙂

Plik do pobrania

Wszystkie powyższe tabelki w formie pliku Excela o numerze 891 są do pobrania stąd >>

TOP 30 w czytelnej formie

Na zakończenie TOP 30 najważniejszych funkcji Excela, podzielonych na 3 „poziomy ważności” dla łatwiejszego odczytu 🙂