Skoroszyt to:

 
 
 

Jaki będzie wynik formuły widocznej na rysunku?

 
 
 
 

Funkcja JEŚLI.BŁĄD:

 
 
 
 

Formuła wpisana w komórkę D3 wyświetli w wyniku:

 
 
 
 

Funkcja MAX służy do obliczania najwyższej wartości spośród podanych albo zaznaczonych:

 
 

Pytanie 1 z 5