Aby wprowadzić do komórki Excela wartość 0190222 należy użyć formatu

 
 
 
 

Co zostanie wyświetlone w komórce B3 jako wynik po zatwierdzeniu formuły przedstawionej na rysunku?

 
 
 
 

Czy kryteria w filtrze są zdefiniowane poprawnie

 
 

Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany to domyślnie program Excel ma ustawiony na wszystkich komórkach format:

 
 
 
 

Po zaznaczeniu kształtu uaktywnia się na Wstążce dodatkowa karta o nazwie Formatowanie:

 
 
 

Pytanie 1 z 5