Aby zablokować adres komórki w formule należy w adresie komórki dopisać symbol:

 
 
 
 

Spójrz na obrazek. Co stanie się po kliknięciu w przycisk Filtruj?

 
 
 

Tytuły wydruku to opcja, która:

 
 
 

Aby zablokować pierwszą kolumnę dużej listy która zaczyna się od komórki B2 należy skorzystać z polecenia:

 
 
 

Jaki będzie wynik działania następującej formuły: =2/2*2-2

 
 
 
 

Pytanie 1 z 5