Co będzie wynikiem formuły przedstawionej na rysunku?

 
 
 

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Formatowanie warunkowe pozwala na zmianę:

 
 
 
 

Która formuła jest poprawna? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

 
 
 
 

Funkcja SUMA.JEŻELI obsługuje domyślnie:

 
 
 
 

Której funkcji użyjesz aby sprawdzić czy spełnionych jest kilka warunków jednocześnie.

 
 
 
 

Pytanie 1 z 5