Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Funkcja DZIEŃ:

 
 
 
 

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Excel obsługuje filtrowanie według:

 
 
 
 

Jaki będzie wynik formuły przedstawionej na rysunku?

 
 
 
 

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Formuła: =SUMA.JEŻELI(A1:A10;”Warszawa”;B1:B10):

 
 
 
 

Jaki będzie wynik formuły przedstawionej na rysunku?

 
 
 
 

Pytanie 1 z 5