WYSZUKAJ.PIONOWO z duplikatami, kolumna pomocnicza, LICZ.JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD

Piotr Majcher Excel

Użyta/e funkcja/e: WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD

W tej części zobaczysz jeden z prostszych sposobów wykorzystania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO aby znaleźć wartość, która może występować lub występuje w danych wielokrotnie (z powtórzeniami). Wyszukiwanie według jednego kryterium.

Wyszukiwanie korzysta z kolumn pomocniczych.

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-155 – WYSZUKAJ.PIONOWO z duplikatami, kolumna pomocnicza, LICZ.JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD.xlsx