Excel – Oznaczanie kolorem najniższej lub najwyższej ceny dla każdego produktu

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

Dołącz do moich kontaktów: http://www.pmsocho.com/kontakty/ W tym odcinku zobaczysz jak wyróżnić / oznaczyć kolorem tła albo innym formatowaniem najniższą lub najwyższą cenę dla każdego produktu. Oznaczanie najwyższych lub najniższych wartości dla każdej kategorii można uzyskać przy pomocy formatowania warunkowego z formułą. Pokazuję rozwiązanie działające zarówno w starszych jak i w …

Excel – Liczenie, sumowanie i duplikaty nieprawidłowe – rozwiązanie konkursu

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak liczyć liczby przechowywane jako teksty. Niektóre funkcje (LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI) nie radzą sobie poprawnie jeśli liczby przechowywane jako teksty mają więcej niż 15 cyfr… Użyta/e funkcja/e: SUMA, SUMA.ILOCZYNÓW, LICZ.JEŻELI Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-862 – Liczenie, sumowanie …

Excel – Oznaczanie kolorem weekendów i świąt – automatycznie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym filmie zobaczysz jak ustawić kolor automatycznie dla wszystkich weekendów oraz świąt (dni wolnych od pracy). Użyta/e funkcja/e: DNI.ROBOCZE Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-857 – Oznaczanie kolorem weekendów i świąt – automatycznie.xlsx https://www.youtube.com/watch?v=9VtH0ILBcYo Jako uzupełnienie wiedzy zobacz dodatkowo te odcinki: Formatowanie …

Excel – Jak działa formatowanie warunkowe z formułą – 3 przykłady

Piotr Majcher Excel 2 Comments

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł daje potężne możliwości. Przede wszystkim możesz formatować inne komórki niż te których dotyczą warunki! Możesz także tworzyć dowolnie skomplikowane kryteria przy pomocy dowolnych funkcji dostępnych w Excelu. W tym odcinku pokazuję jak tworzyć reguły formatowania warunkowego wykorzystujące formuły. Pokazuję także, jaka jest logika działania tego …

Excel – Liczby dodatnie i ujemne to PRAWDA, zero to FAŁSZ – jak to wykorzystać

Piotr Majcher Excel 2 Comments

W przypadku testów logicznych w Excelu (najczęściej przy porównywaniu wartości ze sobą) liczby dodatnie i ujemne są interpretowane jako PRAWDA a liczba zero jest interpretowana jako FAŁSZ. Wiedziałeś? W tym odcinku pokazuję jak to wykorzystać. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow …

Excel – Jak szybko wyłączać i włączać wszystkie formatowania warunkowe

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak szybko możesz wyłączyć a następne włączyć z powrotem wszystkie reguły formatowania warunkowego. Wykorzystuję regułę, która nie będzie ustawiała żadnego wyglądu a jeśli warunek zawarty w tej regule będzie spełniony, to zostanie zatrzymane przetwarzanie pozostałych reguł 🙂 Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe   Pobierz plik do filmu: …

Excel – Zaznaczanie największej lub największej wartości w każdym wierszu lub kolumnie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak oznaczyć najwyższą albo najniższą wartość w każdym wierszu lub w każdej kolumnie. Użyta/e funkcja/e: MAX Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-826 – Zaznaczanie największej lub największej wartości w każdym wierszu lub kolumnie.xlsx  

Zaznaczanie wartości które wystąpiły już wcześniej

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym filmie pokazuję jak zaznaczyć wartości, które wystąpiły już wcześniej. Pokazane rozwiązanie działa tak, że pierwsze wystąpienie wartości jest ignorowane ale kolejne wystąpienia są oznaczane (na przykład kolorem tła). Prezentuję dwa rozwiązania dla przypadku w której lista może zostać posortowana oraz dla przypadku gdy lista nie jest posortowana. Użyta/e …

Kopiowanie formatowania warunkowego z formułami

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak skopiować reguły formatowania warunkowego z jednego zakresu do innego znajdującego się w: w tym samym arkuszu, w innym arkuszu, w zupełnie innym pliku. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na jednym zakresie ustawionych jest wiele reguł formatowania warunkowego i chcielibyśmy aby takie same reguły …

Automatyczne kolorowanie (zaznaczanie) pierwszego wiersza w grupie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W dzisiejszym odcinku pokazuję jak wyróżnić kolorem pierwszy wiersz w każdej grupie wierszy. W kolumnie „Odbiorca” mam nazwy odbiorców. Dane są posortowane według tej kolumny. Zobaczysz jak ustawić kolor na całym wierszu w którym występuje po raz pierwszy dany odbiorca. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do …