Excel – Liczby dodatnie i ujemne to PRAWDA, zero to FAŁSZ – jak to wykorzystać

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W przypadku testów logicznych w Excelu (najczęściej przy porównywaniu wartości ze sobą) liczby dodatnie i ujemne są interpretowane jako PRAWDA a liczba zero jest interpretowana jako FAŁSZ. Wiedziałeś? W tym odcinku pokazuję jak to wykorzystać. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow …

Excel – Jak szybko wyłączać i włączać wszystkie formatowania warunkowe

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak szybko możesz wyłączyć a następne włączyć z powrotem wszystkie reguły formatowania warunkowego. Wykorzystuję regułę, która nie będzie ustawiała żadnego wyglądu a jeśli warunek zawarty w tej regule będzie spełniony, to zostanie zatrzymane przetwarzanie pozostałych reguł 🙂 Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe   Pobierz plik do filmu: …

Excel – Zaznaczanie największej lub największej wartości w każdym wierszu lub kolumnie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak oznaczyć najwyższą albo najniższą wartość w każdym wierszu lub w każdej kolumnie. Użyta/e funkcja/e: MAX Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-826 – Zaznaczanie największej lub największej wartości w każdym wierszu lub kolumnie.xlsx  

Zaznaczanie wartości które wystąpiły już wcześniej

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym filmie pokazuję jak zaznaczyć wartości, które wystąpiły już wcześniej. Pokazane rozwiązanie działa tak, że pierwsze wystąpienie wartości jest ignorowane ale kolejne wystąpienia są oznaczane (na przykład kolorem tła). Prezentuję dwa rozwiązania dla przypadku w której lista może zostać posortowana oraz dla przypadku gdy lista nie jest posortowana. Użyta/e …

Kopiowanie formatowania warunkowego z formułami

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak skopiować reguły formatowania warunkowego z jednego zakresu do innego znajdującego się w: w tym samym arkuszu, w innym arkuszu, w zupełnie innym pliku. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na jednym zakresie ustawionych jest wiele reguł formatowania warunkowego i chcielibyśmy aby takie same reguły …

Automatyczne kolorowanie (zaznaczanie) pierwszego wiersza w grupie

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W dzisiejszym odcinku pokazuję jak wyróżnić kolorem pierwszy wiersz w każdej grupie wierszy. W kolumnie „Odbiorca” mam nazwy odbiorców. Dane są posortowane według tej kolumny. Zobaczysz jak ustawić kolor na całym wierszu w którym występuje po raz pierwszy dany odbiorca. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do …

Jak wyłączyć formatowanie warunkowe dla pustych komórek

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak sprawić aby puste komórki były ignorowane przez formatowanie warunkowe. Problemem jest to, że Excel bardzo często traktuje puste komórki jak 0 a sytuacja taka jest czasami bardzo niepożądana. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe, Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa …

Formatowanie warunkowe – osobne kryteria dla każdego wiersza

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Zobacz jak ustawić kolor na komórce jeśli wartość w niej jest pomiędzy dwiema innymi wartościami znajdującymi się w komórkach obok. I tak dalej dla dowolnej ilości wierszy 🙂 Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-640 – Formatowanie warunkowe – osobne …

Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla jednej kolumny i dla wielu kolumn

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

W tej części zobaczysz jak oznaczyć duplikaty (powtarzające się pozycje) w liście jednokolumnowej i w liście składającej się z wielu kolumn. Pokazuję rozwiązanie z kolumną pomocniczą oraz ambitniejsze bez kolumny pomocniczej. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-610 – Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla …

Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak ustawić kolor na dowolnej wartości jeśli występuje ona w danym wierszu więcej niż x razy. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-607 – Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu.xlsx