Import danych (txt, csv) 1/4 – pochodzenie, kodowanie, polskie znaki diakrytyczne

Piotr Majcher Excel

Importowanie danych do Excela z plików tekstowych (txt lub csv).
To pierwszy z czterech filmów w których pokazuję dlaczego import danych jest lepszy niż standardowe kopiowanie i wklejanie lub bezpośrednie otwieranie pliku tekstowego w Excelu.
W tej części omawiam szczegółowo kodowanie pliku (pochodzenie) które jest odpowiedzialne między innymi za poprawne wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych i innych znaków specjalnych.

W pozostałych częściach jest mowa o rozdzielaniu teksty na kolumny, poprawianiu liczb i dat oraz używania formatu tekstowego przy imporcie.

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-160 – Import danych (txt, csv) 1/4 – pochodzenie, kodowanie, polskie znaki diakrytyczne.xlsx