Odejmowanie czasu w formacie dd gg:mm

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku zobaczysz jak odjąć od siebie czas zapisany w formie tekstowej – „dd gg:mm”. Pokazuję jak wyodrębnić znaki z lewej strony tekstu i z prawej strony tekstu. Zobaczysz także jak Excel konwertuje czas w formie tekstowej na poprawny w formie liczbowej.

Użyta/e funkcja/e: LEWY, PRAWY

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-578 – Odejmowanie czasu w formacie dd gg:mm.xlsx