Czy praca była w godzinach nocnych (godziny z datami)

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku sprawdzam czy praca była w godzinach nocnych w sytuacji gdy początek i koniec pracy są podane w formie pełnego czasu wraz z datami.

Użyta/e funkcja/e: LUB, MOD

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-587 – Czy praca była w godzinach nocnych (godziny z datami).xlsx