Excel – Liczenie i sumowanie po fragmencie tekstu (komórki)

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku pokazuję jak liczyć oraz sumować warunkowo w sytuacji gdy kryterium dotyczy fragmentu komórki (zaczyna się od, kończy się na, zawiera).

Kryterium można także zdefiniować określając pozycję znaku lub fragmentu tekstu w komórce na przykład komórki, w których drugim znakiem jest „Y” albo trzecim od końca jest „X”.

Aby Excel mógł brać pod uwagę fragment tekstu/wartości można wykorzystać symbole wieloznaczne. Excel obsługuje dwa: gwiazdkę (*) i znak zapytania (?).

Symbole wieloznaczne mogą być wykorzystane także w innych popularnych funkcjach Excela ale miej na uwadze że tylko w niektórych…

Użyta/e funkcja/e: LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-869 – Liczenie i sumowanie po fragmencie tekstu (komórki).xlsx