Średnia ważona – np. dla ocen – 2 różne układy wag

Piotr Majcher Excel

Przy wyliczaniu średniej ważonej brana jest pod uwagę ważność (czyli waga) każdej wartości. Bardzo dobrym przykładem wartości dla których średnia ważona może zostać wyliczona są oceny studentów (uczniów). Jedne mogą być ważniejsze od innych. Na przykład 5 z klasówki jest o wiele ważniejsza niż 5 otrzymana z pracy domowej.

Excel nie ma gotowej funkcji na wyliczanie średniej ważonej ale można odpowiednią formułę zbudować samodzielnie 🙂

Użyta/e funkcja/e: ŚREDNIA, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA, SUMA.JEŻELI

 

Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow

Nazwa pliku: excel-287 – Średnia ważona – np. dla ocen – 2 różne układy wag.xlsx