Excel – Czas w Excelu – musisz to wiedzieć – 8 wskazówek

Piotr Majcher Excel

Dzisiaj mam dla Ciebie 8 bardzo ważnych informacji dotyczących pracy z czasem. Dzięki zaprezentowanym wskazówkom będziesz wiedział jak działa czas w Excelu i będziesz mógł z czasem pracować. Użyta/e funkcja/e: SUMA, ŚREDNIA, GODZINA Użyty mechanizm: Formatuj komórki   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-871 – Czas w Excelu – …

Średnia z X ostatnich wartości

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku pokazuję formułę która dynamicznie liczy średnią, zawsze dla 3 ostatnich wartości w podanym zakresie. Zakres oczywiście może się rozrastać albo zmniejszać – formuła na to reaguje. Użyta/e funkcja/e: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ŚREDNIA   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-541 – Średnia z X ostatnich wartości.xlsx  

Średnia arytmetyczna dla liczb z tekstem – ŚREDNIA, JEŻELI, LEWY

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe

W tej części zobaczysz jak policzyć „zwykłą” średnią arytmetyczną ale dla liczb które są zapisane razem z tekstem w takiej formie: 5k, 3p, 4k, 5o itd. Użyta/e funkcja/e: ŚREDNIA, JEŻELI, LEWY   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-288 – Średnia arytmetyczna dla liczb z tekstem – ŚREDNIA, JEŻELI, LEWY.xlsx …

Średnia ważona – np. dla ocen – 2 różne układy wag

Piotr Majcher Excel

Przy wyliczaniu średniej ważonej brana jest pod uwagę ważność (czyli waga) każdej wartości. Bardzo dobrym przykładem wartości dla których średnia ważona może zostać wyliczona są oceny studentów (uczniów). Jedne mogą być ważniejsze od innych. Na przykład 5 z klasówki jest o wiele ważniejsza niż 5 otrzymana z pracy domowej. Excel …

Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku pokazuję jak używać w Excelu 4 podstawowych funkcji i najpopularniejszych zarazem funkcji. Użyta/e funkcja/funkcje SUMA, MIN, MAX, ŚREDNIA   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: EXCEL – Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX.xlsx