Jak porównać dwie kolumny

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Zobacz jak porównać ze sobą dwie kolumny w Excelu. Większość osób chce robić to przy pomocy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nie jest to zły sposób ale ja uważam że lepiej zrobić to przy pomocy funkcji LICZ.JEŻELI. Dlaczego? Ponieważ oprócz tego, że sprawdzimy czy wartość z jednej kolumny występuje w innej kolumnie to …

Płeć na podstawie imienia z obsługą wyjątków

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

Zobacz jak wyznaczyć płeć na podstawie imienia. Wykorzystuję regułę, że wszystkie polskie imiona żeńskie kończą się na literę „a”. Jest jednak parę imion męskich używanych w Polsce, które kończą się na literę „a”. Formuła, którą pokazuję obsługuje te wyjątki… Użyta/e funkcja/e: JEŻELI, LUB, PRAWY, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: …

Przypisanie wartości jeśli tekst zawiera jeden z innych tekstów

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe 4 Comments

W tym filmie zobaczysz jak sprawdzić czy komórka zawiera jeden z tekstów. Dodatkowo należy znaleźć odpowiednią wartość liczbową przypisaną do każdego z wyszukiwanych tekstów. Użyta/e funkcja/e: LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-692 – Przypisanie wartości jeśli tekst zawiera jeden z innych tekstów.xlsx  

Czy tekst zawiera inny tekst (czy komórka zawiera określony tekst)

Piotr Majcher Excel 11 Comments

W tym tutorialu zobaczysz jak sprawdzić czy w komórce występuje określony tekst. Mówiąc inaczej czy tekst zawiera określony inny tekst. Użyta/e funkcja/e: ZNAJDŹ, CZY.LICZBA, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-685 – Czy tekst zawiera inny tekst (czy komórka zawiera określony tekst).xlsx  

Dynamicznie rozszerzający się zakres

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak zbudować dynamicznie rozszerzający się zakres blokując odpowiednio adresy. Taka konstrukcja jest wykorzystywana zarówno w prostych rozwiązaniach jak również w skomplikowanych formułach! Użyty mechanizm: Blokowanie adresów Użyta/e funkcja/e: SUMA, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-659 – Dynamicznie rozszerzający się zakres.xlsx  

Jak wyodrębnić stopnie i tytuły naukowe (wojskowe) – część 1

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

Zobacz jak „wyciągnąć” do osobnej kolumny stopnie wojskowe, tytuły naukowe i stopnie naukowe zapisane razem z imionami i nazwiskami. Użyta/e funkcja/e: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-620 – Jak wyodrębnić stopnie i tytuły naukowe (wojskowe) – część 1.xlsx  

Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla jednej kolumny i dla wielu kolumn

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe Leave a Comment

W tej części zobaczysz jak oznaczyć duplikaty (powtarzające się pozycje) w liście jednokolumnowej i w liście składającej się z wielu kolumn. Pokazuję rozwiązanie z kolumną pomocniczą oraz ambitniejsze bez kolumny pomocniczej. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-610 – Kolorowanie (oznaczanie) duplikatów dla …

Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku zobaczysz jak ustawić kolor na dowolnej wartości jeśli występuje ona w danym wierszu więcej niż x razy. Użyty mechanizm: Formatowanie warunkowe – formuła Użyta/e funkcja/e: ORAZ, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-607 – Kolorwanie wartości jeśli występuje ona wiele razy w wierszu.xlsx  

Operator dla testu logicznego pobierany z komórek

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym odcinku pokazuję jak sprawić aby operator porównania w teście logicznym (czyli znak równości, mniejszości, różności itp.) mógł być zdefiniowany w komórce i pobierany do formuły z tej komórki. Użyta/e funkcja/e: JEŻELI, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-552 – Operator dla testu logicznego pobierany z komórek.xlsx …

Jeden MAX czy kilka MAX’ów

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym krótkim i łatwym odcinku zobaczysz jak sprawdzić czy w zbiorze liczy występuje jedna wartość maksymalna czy też pojawia się ona wielokrotnie. Użyta/e funkcja/e: MAX, LICZ.JEŻELI   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-538 – Jeden MAX czy kilka MAX’ów.xlsx