Wyodrębnianie informacji z nazwy pliku 2016-09-29 – np. data

Piotr Majcher Excel

W tej części pokazuję jak z nazwy pliku pobrać dowolną informację, która pasuje do jakiegoś wzorca na przykładzie daty. Pokazuję także fantastyczne użycie symboli wieloznacznych wewnątrz funkcji SZUKAJ.TEKST. Użyta/e funkcja/e: KOMÓRKA, SZUKAJ.TEKST, FRAGMENT.TEKSTU   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-627 – Wyodrębnianie informacji z nazwy pliku 2016-09-29 – np. …

Sprawdzenie czy tekst zawiera jeden z innych tekstów

Piotr Majcher Excel

Zobacz jak sprawdzić czy w tekście występuje jeden z innych tekstów. ExcelIsFun zaproponował krótsze rozwiązanie tego samego problemu, który był pokazany w odcinku: Użyta/e funkcja/e: WYSZUKAJ, SZUKAJ.TEKST   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-438 – Sprawdzenie czy tekst zawiera jeden z innych tekstów.xlsx