Resetowanie używanego zakresu w arkuszu (resetowanie ostatniej komórki)

Piotr Majcher Excel Leave a Comment

W tym materiale zobaczysz jak zresetować ostatnią komórkę w arkuszu Excela. W trakcie pracy z arkuszem Excel oznacza komórki które były w jakikolwiek sposób zmienione jako używane. Skrót klawiaturowy CTRL+END sprawia, że Excel zaznaczy komórkę oznaczoną jako ostatnia. W czym jest problem? Przy dodawaniu nowych danych oznacza kolejne komórki jako …