Sumowanie warunkowe z wielu arkuszy SUMA.JEŻELI na wielu arkuszach

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe

W tym materiale zobaczysz jak sumować dane warunkowo z wielu arkuszy. Funkcja SUMA.JEŻELI nie obsługuje odwołań 3W (3D) ale można wykorzystać dodatkowo funkcję ADR.POŚR która skorzysta z przygotowanej listy arkuszy i „powie” funkcji SUMA.JEŻELI aby przeglądała nie jeden a wiele arkuszy 🙂 Użyta/e funkcja/e: SUMA.JEŻELI, ADR.POŚR   Pobierz plik do …

Odwołanie do komórki o adresie zależnym od wartości w komórce

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku pokazuję jak odnieść się do komórki której adres mamy wpisany w komórce 🙂 Omawiam mechanizm o nazwie adres pośredni, który jest w Excelu zaimplementowany jako funkcja ADR.POŚR Użyta/e funkcja/e: ADR.POŚR   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-558 – Odwołanie do komórki o adresie zależnym od wartości …

Wyszukiwanie z wyborem arkusza, który ma być przeszukany

Piotr Majcher Excel

W tym odcinku pokazuję ja sterować funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO aby wyszukiwała dane z podanego przez nas arkusza. Użyta/e funkcja/e: WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-433 – Wyszukiwanie z wyborem arkusza, który ma być przeszukany.xlsx  

Ile czwartków pomiędzy datami SUMA.ILOCZYNÓW, DZIEŃ.TYG, WIERSZ, ADR.POŚR

Piotr Majcher Excel - formuły tablicowe

W tym odcinku możesz zobaczyć bardzo ciekawą formułę która będzie liczyła ile razy dany dzień tygodnia występuje pomiędzy dwiema podanymi datami. Formuła wykonuje operacje na tablicach korzystając z funkcji SUMA.ILOCZYNÓW a dodatkowo z DZIEŃ.TYG, WIERSZ oraz ADR.POŚR Zobaczysz między innymi bardzo ciekawe wykorzystanie funkcji ADR.POŚR do zbudowania tablicy kolejnych liczb …

Wykres dynamiczny z wybieraną serią – nazwy i ADR.POŚR

Piotr Majcher Excel

W tym filmie zobaczysz jak stworzyć wykres który pozwala wybrać serię która ma być na nim wyświetlana przy pomocy rozwijanej listy. Wykorzystuję tu funkcję ADR.POŚR, nazwy oraz poprawność danych aby zbudować rozwijaną listę. Użyta funkcja: ADR.POŚR Użyte mechanizmy: Poprawność danych, wykres   Pobierz plik do filmu: http://www.pmsocho.com/pobierz-pliki-do-filmow Nazwa pliku: excel-008 – …